ලෝකයේ දුක්ඛිතම අලියා බව කියන මාලි හදිසියේ මියයයි

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිලිපීනයට පරිත්‍යාග කර තිබූ, “ලෝකයේ දුක්ඛිතම අලියා” ලෙස හැඳින්වූ මාලි මියගොස් තිබෙනවා. මාලි මියයන විට 49 හැවිරිදි වියේ පසු වුණා. 1981 වසරේ දී ශ්‍රී...

දේශීය පුවත්

දේශපාලන පුවත්

විදේශීය පුවත්

spot_img

විචිත්‍ර පුවත්

Happy Birthday Chinthy

ව්‍යාපාරික පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්