මැතිවරණ කොමිසම අද රැස්වෙයි

මැතිවරණ කොමිසම අද (16) පෙරවරුවේ රැස්වීමට නියමිතව තිබෙනවා. පළාත් පාලන මැතිවරණ පැවැත්වීමට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන නිදහස් නොකිරීම හමුවේ ගත යුතු ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව මෙහිදී අවධානය...

දේශීය පුවත්

දේශපාලන පුවත්

විදේශීය පුවත්

spot_img

විචිත්‍ර පුවත්

ව්‍යාපාරික පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්