වසර මිලියන 240ක් පැරණි ජලජ ජීවියෙකුගේ පොසිලයක් සොයා ගැනේ

වසර මිලියන 240ක් පමණ පැරණි ජලජ උරගයෙකුට අයත් යැයි සැලකෙන පොසිලයක් සොයා ගෙන ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා පවසනවා මෙම ෆොසිලයේ කොටස් හමු වී ඇත්තේ...

දේශීය පුවත්

දේශපාලන පුවත්

විදේශීය පුවත්

විචිත්‍ර පුවත්

ව්‍යාපාරික පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්