භාණ්ඩ 10ක මිල අඩු කෙරේ

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ 10ක මිල පහළ දමා ඇති බව ලංකා සතොස නිවේදනය කරයි. ඒ අනුව පහත සඳහන් භාණ්ඩ 10ක මිල අඩු කිරීම හෙට (09) සිට ක්‍රියාත්මක...

දේශීය පුවත්

දේශපාලන පුවත්

විදේශීය පුවත්

spot_img

විචිත්‍ර පුවත්

ව්‍යාපාරික පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්